Sûrî li sînorê ala PKKê daçikand

Sûrî li sînorê ala PKKê daçikand

Piştî balafira hatin xistî Sûrî disa hole tevlihev dike. Rêveberiyên Sûrîyê çav qurçkirin PKKê re. PKK ala xwe li sînorê daçikand û al sînorî tê dîtîn.
Labels: ,