Qonserên Şevval Samê betal kirin

Qonserên Şevval Samê betlane dibine

Li Qaramurselê 3yê tîrmehê de dikê derketa qonserê. Paşê qonsêr betal bu. Sedema betalkirinê dibin ku Şevval Samê ser şarê jinan de şorên nexweş gotine.Ew şorana bûn sedema betalkirinê.
Labels: , ,