Hafız Kürt Ömer'den ''Esirem nefs elinde...'' - Video

Hafız Kürt Ömer'den gazel...

Esirem nefs elinde...

Esirem nefs elinden zevkim olmaz taate yarab.
Yüzüm bir hayra dönsem dönderir masiyete yarab.
Varılmaz bu haceletli huzuru izzete yarab.
Bize lateknetuden müjde verdin rahmete yarab.
Şefaat kanını gönder bu asi ümmete yarab.

Ne bir halis amel ne hakka layık hüsnü halim var
Ne ahlakı hamidem ne hakiki bir kemalim var
Nihayetsiz günahım cürmü isyanı vebalım var
Şefaat kanını gönder bu asi ümmete yarab
Şize lateknetüden müjde verdin rahmete yarab

Gönül adeti sevdai dünyada ziya olmuş.
Görünmez ittikatı müptelai izzü cah olmuş,
Hüdadan gayri sanki sibi der alem fene olmuş
Şefaat kanını gönder bu asi ümmete yarab
Bize lateknetüden müjde verdin rahmete yarab

İlahi maksatı aksanıdan zeknu imandır
Senin hifzin müyesser olmazsa haller perişandır.
Günahkar olmazsa affın kime mahsusu şayandır,
Şefaat kanını gönder bu asi ümmete yareb,
Bize lateknetüden müjde verdin yareb

İbade zülm edermi sümme haşa hakimi mutlak
Bizim aamalimiz mahsuludur her bir bela ancak
Yine senden olursa bir çare el aman ey hak
Şefaat kanını gönder bu asi ümmete yareb
Bize lateknetüden müjde verdin rahmete yareb

Vucudum gitti elden kabı gafalet yetmedi hala
Cehalet çagı geçti nefse hizmet bitmedi hala
Hitabe erdi ömrüm hizbi geybet yitmedi hala
Şefaat kanını gönder bu asi ümmete yarab
Bize lateknetüden müjde verdin rahmete yarab

Vubarı maasiyet bitimiş kapanmış didei ibret
Bu gözle fark olunmaz sul,u rabanideki hikmet
Bize mahşerde müşkildir furugi olmazsa rahmet
Şefaat kanını gönder bu asi ümmete yarab
Bize lateknetüden müjde verdin rahmete yarab

FURUĞİKaynak: myurfa.com
Labels: , , , ,